ابوتراب

ابوتراب
پیامبر اکرم (ص):
«کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم»
«چگونه خواهید بود آنگاه که پسر مریم در میان شما بیاید و امام شما از شما باشد.»

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب نزول عیسى بن مریم (ع)
صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ۷۱، ح ۲۴۴


دوسـتان می دونن که اقبال لاهوری از شعرای سنی مذهب هستن ...