ابوتراب

ابوتراب

هریک از معصومین علیهم السلام ویژگی های خاصی داشتن که دیگران از اونا بی بهره بودن.


حضرت سید الشهداء علیه السلام نیز دارای ویژگی هایی هست که در میان معصومین کسی به اونا متصف نیست ؛ از جمله این که تمام پیامبران و اوصیاء بر مصائب آن حضرت اشک ریختن ؛ هم قبل از تولد و هم بعد ، و این اشک ها را مایه مباهات و فخر خود دونستن.