ابوتراب

ابوتراب


متنفرم ازت که گفتی: متنفری تو از عاشورا…
نجفی نیست نجسیه فامیلیت، سگ اسراعیلی و آمریکا…
نگو شاهین تو کلاغم نیستی، چقدر جسور و بی حیا شدی…
اون دفعه امام هادی و حالا، منکر حسین و عاشورا شدی…
بیچاره، هنوز نمی دونی با کی در افتادی
بیچاره، تو دام خشم آل حیدر افتادی
بیچاره، خودت گورتو کندی و ور افتادی

اگه می خوای بدونی این کارات مال چیه :: برو از مادرت بپرس نطفه ات مال کیه
من متنفرم ازت سگ اسرائیلی

..........   ..........   ..........   ..........   .......... 

امام هادی جوابتو نداد، صبوری کرد آخه خیلی آقاست…
ولی ایندفعه حرومزاده ی پست، حواله ات باشه به دست عباس…
خیلی بچه ای هنوز که تو بخوای، پا تو کفش آل حیدر بذاری…
برو بچه پی بچه بازیات، آخه تو چیکار با عاشورا داری…


بیچاره، بزرگتر از تو رو علی زمین کوبید
بیچاره، تو مثل پشه ای مقابل خورشید
بیچاره، با شمر و حرمله ایشالله محشور شید

اگه می خوای بدونی این کارات مال چیه :: برو از مادرت بپرس نطفه ات مال کیه

من متنفرم ازت سگ اسرائیلی


شعر بی نقطه در وصف امـام علـی (ع)  


شعر بی نقطه در وصف پیامبر اکرم (ص)     

نام مقاله: اثبات شهادت حضرت زهرا (س) به روایت سلیم بن قیس هلالی